बातमी

आम्ही आहेत आनंदी करण्यासाठी shआहेत सह आपण बद्दल अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना परिणाम च्या आमचे काम, कंपनी बातमी, आणि द्या आपण वेळेवर घडामोडी आणि कर्मचारी भेट आणि काढणे परिस्थिती.